تجمع اعتراضی معلولان در ایران همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت؛ معترضان چه می‌خواهند Protest by Disabled persons in Iran

Spread the facts!

….

Be the first to comment

Leave a Reply