Lenin پرگار: لنين

Spread the facts!

لنین کی بود و چه کرد؟ آیا آنچه در زمان استالین رخ داد حاصل ناگزیر نظامی نبود که ولادیمیر لنین برپا کرد؟

بیوگرافی مازیار رازی

2

Maz8

مازیار رازی، فعال سیاسی و نظریه پرداز مارکسیست. سردبیر نشریه «میلیتانت». سخنگو و بنیادگذار «گرایش مارکسیست های انقلابی ایران». فعال و بنیادگذار «شبکه همبستگی کارگری»، (Iranian Workers Solidarity Network) ،. بنیادگذار پروژه بین المللی «احیای مارکسیستی»( Marxist Revival)

مازیار رازی نخستین تروتسکیست ایرانی در اروپا بود. وی در نوجوانی نزد ارنست مندل نظریه پرداز بزرگ مارکسیست به آموزش مارکسیزم پرداخت و تحت تأثیر او همکاری و فعالیت در جنبش جهانی تروتسکیستی و «دبیرخانه‌ی متحد بین‌الملل چهارم» را آغاز کرد؛ و در انگلستان در «گروه بین الملل مارکسیستی» International Marxist Group -IMG بخش دبیر خانه بین الملل چهارم عضویت یافت. از اواخر دهه‌ی ۶۰،  هنگامی که در لندن تحصیل می‌کرد یکی از فعالان و سازماند‌های دانشجویی در جنبش ضد جنگ ویتنام بود. هم زمان با این فعالیت‌ها وی در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در اروپا نیز فعال بود و موفق شد همراه با رفقایش یک گروه تئوریک را حول نشریه ی «کند و کاو» به وجود آورد. نشریه «کندو کاو» در آذر ۱۳۵۳ انتشار یافت، و بازتاب کننده نظریات مارکسیزم انقلابی (تروتسکیزم) بود. گروه طرفدار «کند و کاو» محور اصلی فعالیت‌هایش را بحث‌های تئوریکی قرار داد که تا آن هنگام در چپ ایران کم سابقه بود. همچنین گروه به شکلی پیگیر در دفاع از حقوق بشر در ایران و حقوق زندانیان سیاسی در «کمیته ضد اختناق در ایران» فعال بود و کمپین‌های بیشماری را در اروپا بر علیه جنایات رژیم شاهنشاهی سابق ایران سازمان داد. در سال ۱۳۵۵ گروه نخستین تماس‌هایش در ایران را میان کارگران و دانشجویان برقرار کرد و در اوایل سال۱۳۵۷ خود را به ایران منتقل کرد (رجوع شود به کارنامه مارکسیست های انقلابی ایران) .

پس از پیروزی انقلاب بهمن، گروه نشریات «چه باید کرد»، و سپس «کارگر» و نهایتاً «کارگران سوسیالیست» و نشریه کارگری «نظم کارگر» در ایران انتشار داد. پس از تبعید نشریه تئوریک «سوسیالیزم و انقلاب»، و در ادامه آن «گاهنامه دیدگاه سوسیالیزم انقلابی«، و نشر کارگری سوسیالیستی را منتشر کرد. مازیار رازی در نخستین تهاجمات علیه کمونیست‌ها توسط رژیم سال ۱۳۵۸ همراه با تنی چند از رفقایش در اهواز دستگیر شد. در سالهای پس از انقلاب که اکثر گروه‌ها و احزاب چپ به حمایت از خمینی در برابر امپریالیزم امریکا پرداختند، در حزب کارگران سوسیالیست نیز دو جبهه به وجود آمد، نخستین جناح به نمایندگی بابک زهرایی خواستار دفاع از خمینی و جمهوری اسلامی بود؛ از سوی دیگر، مازیار رازی و رفقایش معتقد به مبارزه‌ای پیگیر و قاطع علیه ارتجاع اسلامی بود. سرانجام با وارد آمدن ضربات سهمگین رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، حزب مخفی شد و پس از دوره‌ای برخی از رهبران به تبعید برگشتند. در سال‌های تبعید، مازیار رازی و رفقایش آغاز به انتشار «دفترهای کارگری سوسیالیستی» کردند. در پی آن، مازیار رازی همراه با رفقای خود در «اتحادیه سوسیالیست‌های انقلابی ایران»، با انتشار نشریات «کارگر سوسیالیست»، «جوان سوسیالیست» و «میلیتانت» به فعالیت های خود تداوم بخشیدند.

مازیار رازی کتب، جزوات و مقالات بی شماری را منتشر ساخته‌است که از جمله آنان می‌توان به جزوات زیر اشاره کرد:  «به سوی مارکسیسزم قرن بیست و یکم»، «آغاز فصل نوین در جنبش کارگری»،  «درس های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷»، «انقلاب و سوسیالیزم»، «مفهوم سوسیالیزم» ،‌«از انتخابات تا انقلاب»، «در دفاع از حزب لنینی» ، «حزب کمونیست کارگری و کمونیزم».

مازیار رازی با همکاری با «آرشیو مارکسیست ها در اینترنت»  پیشگفتارهایی به آثار کلاسیک مارکس، لنین و تروتسکی نگاشته است .

مازیار رازی سلسله بحث‌های شنیداری در مورد اصول مقدماتی مارکسیزم  نیز تهیه کرده‌است.

سخنرانی ها، مناظرات و مصاحبات  اخیر  تصویری-صوتی  مازیار رازی در مورد مسایل پایه ای مارکسیستی، مسایل کارگری و مسایل بین المللی  در یوتیوب  جمع آوری شده است.

سخنرانی های اخیر مازیار رازی را  می توان در  صفحه صدای کارگر سوسیالیست تلویزیون هفتگی رو به ایران گرایش مارکسیست های انقلابی، مشاهده کرد.