Ancient Aryan پرگار: نژاد آريايى

Spread the facts!

آریایی یعنی چه؟ آیا می‌توان رد پای نژادی به نام آریایی را در تاریخ ایران زمین گرفت و به امروز رسید؟