اجرای ترانه فارسی در ایران بمناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم با آهنگ و ریتم سرود ایتالیایی بلاچاو

Spread the facts!

May 1st International Workers Day plus Teachers’ day Celebration by schoolgirls in Iran, despite the ban by the Islamic regime

1 ORA DI BELLA CIAO CANZONE ORIGINALE/ 1 HOUR OF BELLA CIAO ORIGINAL SONG

….