1953 Coup against Dr. Mossadegh مستند کوتاه: سقوط مصدق

Spread the facts!

کودتا یا قیام ملی؟ سقوط دولت محمد مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ یکی از مناقشه‌برانگیزترین و مهمترین مقاطع تاریخی ایران معاصر است. این مستند کوتاه روایتی است از آن روزهای پرآشوب تهران در مرداد داغ ۳۲. روزهایی که تاریخ رقم خورد

 

 

 

گزارش نقش یک جاسوس انگلیسی در کودتای ۲۸ مرداد

سال پیش یک مامور ام آی سیکس، برای انجام یک ماموریت مهم وارد تهران شد‌. ماموریتی که با موفقیت برای دولت بریتانیا به پایان رسید و سرنوشت یک ملت را تغییر داد. با گذشت نزدیک به هفت دهه کودتای ۲۸ مرداد همچنان زوایای پنهانی برای تاریخ دارد. گزارشی از مجتبا پورمحسن

….